Hlavní stránka

Vítáme Vás na stránkách České společnosti pro údržbu, profesního sdružení odborníků z oblasti péče o hmotný majetek.

Česká společnost pro údržbu Vám zajistí:
  • školení a semináře ze všech oblastí údržby
  • auditování managementu údržby spolu s náměty na jeho zlepšování
  • konzultace a odbornou pomoc při zlepšování managementu údržby
  • poradenství v oblasti informační podpory managementu údržby
  • školení a zavádění metody TPM (Total Productive Maintenance)

Informace o událostech které již proběhly najdete v sekci Aktivity, rubrika "Stalo se".

Informace o událostech které právě probíhají najdete v sekci Aktivity, rubrika "Právě probíhá".

Proč se stát členem ČSPÚ (soubor PDF, 1198 kB)

Přihláška za člena ČSPÚ

15. ročník konference
Údržba 2018
24. - 25. 10. 2018, konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice

Přihláška na konferenci "Údržba 2018"
Objednávka ubytování na konferenci "Údržba 2018" (soubor DOCX, 38 kB)

Kurz pro manažery údržby
s možností personální certifikace, akreditovaný MŠMT
začne dne 8.11.2018


Klikněte pro více informací (soubor PDF, 635 kB)

Organizační informace kurzu pro manažery údržby (soubor PDF, 150 kB)

Přihláška do kurzu pro manažery údržby

Kurz pro mistry údržby
začne dne 29.11.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 537 kB)

Přihláška do kurzu pro mistry údržby

Kurz pro techniky údržby
začne dne 11.1.2019

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 584 kB)

Přihláška do kurzu pro techniky údržby

Mezinárodní evropská konference o údržbě

Mezinárodní evropská konference o údržbě

Optimalizace preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu
jednodenní seminář dne 18.9.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 396 kB)

Přihláška na seminář Optimalizace preventivní údržby se zaměřením
na prediktivní údržbu

Úvod do programování ve VBA
v MS Excelu

jednodenní seminář dne 30.10.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 291 kB)

Přihláška na seminář Úvod do programování ve VBA v MS Excelu

Tvorba programu údržby
s podporou FMECA a RCM

jednodenní seminář dne 13.11.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 485 kB)

Přihláška na seminář Údržba - analýza příčin a kritičnosti důsledků poruch
(FMECA) a údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM)

Speciální technologie udržování
a oprav strojů

jednodenní seminář dne 25.9.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 278 kB)

Přihláška na seminář Speciální technologie udržování a oprav strojů

Logistika náhradních dílů - řízení
zásob údržby

jednodenní seminář dne 2.10.2018

Klikněte pro více informací (soubor PDF, 473 kB)

Přihláška na seminář Logistika náhradních dílů - řízení zásob údržby

Evropská údržba jednala v Liblicích
Klikněte pro více informací (soubor PDF, 233 kB)

AUDIT MANAGEMENTU ÚDRŽBY
provedení nezávislého auditu

Požadavek k zaslání nabídky na Audit managementu údržby

Společnost dataPartner ve spolupráci s ČSPÚ nabízí
Konzultace, sestavení žádosti
a administrace grantového projektu


Klikněte pro více informací (soubor PDF, 571 kB)

Přihláška k účasti na akci ČSPÚ
On-line přihláška, doručení bude obratem potvrzeno.

POZOR - od 1. února 2015 vstoupila v platnost novelizovaná norma ČSN EN 15628 Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

Informace o ČSN EN 15628:2015
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

odborná publikace Management a inaženýrství údržby DOPORUČUJEME

V dubnu 2013 vyšla odborná publikace "Management a inženýrství údržby". První vydání je rozebrané, v květnu 2016 vyšlo druhé, aktualizované a rozšířené vydání.

Podrobnosti na http://www.profespubl.cz/.

Recenze prvního vydání v Technickém týdeníku


Časopis
Řízení & údržba průmyslového podniku

Zde si stáhněte časopisy "Řízení & Údržba" ve formátu PDF.
 


MaintWorld

MaintWorld - možnosti a pravidla pro odebírání časopisu Svět údržby
(soubor PDF, 69 kB)

 
MAINTWORLD, poslední číslo čtvrtletníku vydáváného EFNMS (Evropská federace národních společností pro údržbu) si můžete prohlédnout zde.


Evropská kampaň za bezpečnost práce při údržbě


CMMS