Úvod

 

Vážení přátelé a kolegové,

zveme Vás k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskusí 14.ročníku mezinárodní konference

ÚDRŽBA 2017

Cílem letošní mezinárodní konference je pokračovat v prezentování nových myšlenek a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s provozem a údržbou hmotného majetku (HM) obecně a s údržbou strojů a zařízení zvláště.

Věříme, že jednání konference obohatí nejen celá řada pozvaných odborníků v oblasti managementu majetku a jeho údržby (asset managementu) z různých zemí Evropy a snad i světa, ale i Vy a Vaše zkušenosti a příklady uplatněné v příspěvcích a diskusích.

Očekáváme, že program a jednání konference zprostředkuje objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby, údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby ve světě a v České republice. Věříme, že konference zaměřená na management a inženýrství údržby výrazně přispěje podnikové praxi v užití a prosazování nových poznatků v péči o HM na cestě ke snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.

 
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda předsednictva ČSPÚ

Místo konání

Místo konání

Zámek Liblice je majetkem Akademie věd České republiky.

Zcela jedinečné je propojení barokní architektury zámku s konferenčními prostorami, vybavenými nejnovějšími high-tech technologiemi, které splňují veškeré požadavky při pořádání konferencí, seminářů či vzdělávacích akcí na mezinárodní úrovni.

Mezi další přednosti zámku Liblice patří jeho dostupnost od hlavního města Prahy. Vzdálenost při dopravě automobilem nebo autobusem je 40 km od Prahy.

© 2015 Česká společnost pro údržbu, Všechna práva vyhrazena.