návrat na úvod
www.udrzba-cspu.cz

  

   KONTAKTY
Česká společnost pro údržbu, z.s.

Průmyslová 1472/11
102 00  Praha - Hostivař

IČO: 70101191
DIČ: CZ70101191

 
Výkonný ředitel
Ing. Jan Hroch
tel.: +420 737 220 155
hroch@udrzba-cspu.cz
 
Předseda
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
tel.: +420 224 383 268
legat@tf.czu.cz

PRO ČLENY ČSPÚ

   ČLENSTVÍ
logo EFNMS ČSPÚ je členem Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS)
www.efnms.org

logo SCHP ČSPÚ je členem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP CR)
www.schp.cz

logo SAP
www.autosap.cz

   DALŠÍ KONTAKTY
Slovenská společnost údržby Slovenská společnost údržby
www.udrzba.sk

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
pntte.wordpress.com

Maintenance and Facility Management Society of Austria Maintenance and Facility Management Society of Austria
www.mf-austria.at

Croatian maintenance society Croatian maintenance society
www.hdo.hr

Skupina ČEZ
www.cez.cz

  TOPlist
 
 

Audit managementu údržby

Charakteristika "AUDITU MANAGEMENTU ÚDRŽBY"

 
Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje organizacím provedení nezávislého auditu managementu údržby, jehož výstupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a slabých stránek a formulace nápravných opatření.
Audit je prováděn týmem 2 - 4 auditorů (v závislosti na velikosti auditované oblasti) podle metodiky vycházející z kritérií EFNMS.

Auditované oblasti :
1 Charakteristika podnikatelských činností a výrobních zařízení v organizaci
2 Strategie a systémy údržby v organizaci
3 Organizace a řízení personálu v údržbě
4 Administrativa a dokumentace managementu údržby výrobních zařízení
5 Preventivní údržba
6 Plánování, rozvrhování a pracovní příkazy v údržbě
7 Realizace údržbářských procesů
8 Nakupování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu
9 Měření účinnosti a efektivity údržby, její zlepšování a hodnocení spokojenosti zákazníků
10 Počítačová podpora řízení údržby

Postup auditu :

  • Provedení auditu/sběru dat ve firmě
  • Vyhodnocení dat a informací
  • Vypracování zprávy z auditu včetně nápravných opatření a námětů na zlepšování
  • Projednání zprávy v auditované firmě
Na základě výsledků auditu a diskuse k návrhům na opatření může ČSPÚ zajistit další poradenskou a odbornou pomoc při zlepšování managementu údržby.


Požadavek k zaslání nabídky na "AUDIT MANAGEMENTU ÚDRŽBY"

Název podniku:
Adresa:
IČO: DIČ:
telefon: e-mail:
Jméno odpovědného
pracovníka:
Poznámky:
 
Prosím opiště kód
z obrázku vpravo
  
 

E-mail z tohoto formuláře bude odeslán na adresu hroch@udrzba-cspu.cz.


English version