návrat na úvod
www.udrzba-cspu.cz

  

   KONTAKTY
Česká společnost pro údržbu, z.s.

Průmyslová 1472/11
102 00  Praha - Hostivař

IČO: 70101191
DIČ: CZ70101191

 
Výkonný ředitel
Ing. Jan Hroch
tel.: +420 737 220 155
hroch@udrzba-cspu.cz
 
Předseda
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
tel.: +420 224 383 268
legat@tf.czu.cz

PRO ČLENY ČSPÚ

   ČLENSTVÍ
logo EFNMS ČSPÚ je členem Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS)
www.efnms.org

logo SCHP ČSPÚ je členem Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP CR)
www.schp.cz

logo SAP
www.autosap.cz

   DALŠÍ KONTAKTY
Slovenská společnost údržby Slovenská společnost údržby
www.udrzba.sk

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
pntte.wordpress.com

Maintenance and Facility Management Society of Austria Maintenance and Facility Management Society of Austria
www.mf-austria.at

Croatian maintenance society Croatian maintenance society
www.hdo.hr

Skupina ČEZ
www.cez.cz

  TOPlist
 
 

Členství

Podle stanov ČSPÚ se mohou stát jeho členy právnické i fyzické osoby formou kolektivního nebo individuálního členství. Členství v ČSPÚ umožní využívat všechny informační, metodické a poradenské služby pro zlepšování péče o HM a zvyšování odbornosti pracovníků v této oblasti.


KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

Kolektivními členy se mohou stát organizace, které chtějí využívat informační zdroje a služby přispívající ke zkvalitnění péče o hmotný investiční majetek jako významné nákladové položky každé organizace. (vypustit hospodářské) Kolektivní členství je přenosné pro uvedený počet pracovníků a pracovníci vystupují a jednají v zájmu organizace – kolektivního člena.

Kolektivním členům budou poskytovány:

  • informace o všech akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek;
  • informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí;
  • poradenské a expertizní služby v oblasti péče o HM za využití předních odborníků za výhodnějších finančních podmínek;
  • SW podpora údržby aplikovaná na konkrétní podmínky za výhodnějších cenových podmínek;
  • sleva vložného na odborné akce dle zvolené výše ročního příspěvku kolektivního člena;
  • propagace výrobků a služeb na internetové stránce ČSPÚ.
Podmínkou kolektivního členství je zaslání přihlášky a zaplacení zvolené výše ročního členského příspěvku:

3.500,- Kč    Poskytnutí výše uvedených výhod a slevy na akce ČSPÚ
pro jednoho pracovníka
7.500,- Kč  Poskytnutí výše uvedených výhod a slevy na akce ČSPÚ
pro tři pracovníky
10.000,- Kč  Poskytnutí výše uvedených výhod a slevy na akce ČSPÚ
pro pět pracovníků
20.000,- Kč  Poskytnutí výše uvedených výhod a slevy na akce ČSPÚ
pro deset pracovníků.

PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVNÍHO ČLENSTVÍ


INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

Individuálními členy se mohou stát osoby z výrobní i nevýrobní oblasti, jejichž profesní zájem směřuje do oblasti péče o HM.

Individuální členství je nepřenosné a individuální člen nereprezentuje organizaci v níž je zaměstnán (vystupuje pouze za svoji osobu).

Individuálním členům budou poskytovány:

  • informace o všech akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek;
  • informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí;
  • slevy vložného na všechny akce ČSPÚ;
  • možnosti osobní angažovanosti na expertizních a poradenských službách ČSPÚ.
Podmínkou individuálního členství je zaslání přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku:

členský příspěvek   300,- Kč

PŘIHLÁŠKA INDIVIDUÁLNÍHO ČLENA


 

English version